The Smoking Gun

The Smoking Gun. (Courtesy photo)
Copyright © 2018, Pacific San Diego
59°